Tepui Plants

GROWLISTaPOCYNACEAE


APOCYNOIDEAE

Pachypodium horombense

Xxx


Pachypodium lamerei  var. lamerei

Xxx


Pachypodium succulentum

Xxx


ASCLEPIADOIDEAE

X xx

Xxx